ค่าธรรมเนียมการใช้ลิขสิทธิ์ทำซ้ำเพื่อเผยแพร่ในที่สาธารณะ

 
รหัส ประเภท อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ
+
ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ
หน่วย
01 คาราโอเกะ / มิวสิควิดีโอ / ตู้เพลง / ตู้เกมส์
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 1-25% 2,500 6,000* ไม่รวมการขออนุญาตดัดแปลง 8,500 บาท/จอภาพ/ปี
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 26-50% 5,000 11,000 บาท/จอภาพ/ปี
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 51-75% 7,500 13,500 บาท/จอภาพ/ปี
ใช้เพลงในความดูแลของ PNR & MPC 76-100% 10,000 16,000 บาท/จอภาพ/ปี
02 ร้านอาหาร/ร้านกาแฟ/ร้านเบเกอรี่/ร้านไอศครีม
จำนวน 1-20 ที่นั่ง 5,000 6,000 11,000 บาท/ปี
จำนวน 21-60 ที่นั่ง 10,000 16,000
จำนวน 61-100 ที่นั่ง 15,000 10,000 25,000
จำนวน 101 – 200 ที่นั่ง 20,000 30,000
จำนวน 201 – 300 ที่นั่ง 25,000 15,000 40,000
จำนวน 301 – ที่นั่งขึ้นไป 30,000 45,000
รหัส ประเภท อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ
+
ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ
หน่วย
03 ธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืน (และหรือมีวงดนตรีสด) / บาร์/ ผับ / เลาจน์/ ดิสโก ้
  จำนวน 1-20 ที่นั่ง 10,000 6,000 16,000 บาท/ปี
  จำนวน 21-60 ที่นั่ง 15,000 21,000
  จำนวน 61-80 ที่นั่ง 20,000 10,000 30,000
  จำนวน 81 – 100 ที่นั่ง 15,000 35,000
  จำนวน 101 – 200 ที่นั่ง 30,000 45,000
  จำนวน 201 – 300 ที่นั่ง 70,000 85,000
  จำนวน 301 – ที่นั่งขึ้นไป 100,000 20,000 120,000
รหัส ประเภท อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ
+
ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ
หน่วย
04 ลานเบียร์ 50 50 100 บาท/ที่นั่ง/เดือน
05 ยานพาหนะโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถนำเที่ยว/ เรือ โดยสาร) 5,000 6,000 11,000 บาท/ยานพาหนะ/ปี
06 พื้นที่ต้อนรับ / สำนักงาน
พื้นที่ 1- 500 ตารางเมตร 15,000 6,000 21,000 บาท/ปี
พื้นที่ 500 – 1,000 ตารางเมตร 25,000 10,000 35,000
พื้นที่ 1,001 ตารางเมตรขึ้นไป 40,000 15,000 55,000
07 โบว์ลิ่ง 800 500 1,300 บาท/เลน/ปี
08 ลานสเก็ต / ลานสเก็ตน้ำแข็ง/ สนามแข่งรถ 10,000 10,000 20,000 บาท/แห่ง/ปี
09 สถานฝึกสอน / ซ้อมดนตรี ร้องเพลง และเต้นรำ 12,000 6,000 18,000 บาท/แห่ง/ปี
รหัส ประเภท อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ
+
ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ
หน่วย
10 ศูนย์สุขภาพ / ฟิตเนส / สปา
พื้นที่ 1- 500 ตารางเมตร 15,000 6,000 21,000 บาท/ปี
พื้นที่ 500 – 1,000 ตารางเมตร 25,000 10,000 35,000
พื้นที่ 1,001 ตารางเมตรขึ้นไป 40,000 15,000 55,000
11 สระว่ายน้ำ / ร้านเสริมสวย - ร้านทำผม
พื้นที่ 1- 500 ตารางเมตร 6,000 6,000 12,000 บาท/ปี
พื้นที่ 500 – 1,000 ตารางเมตร 10,000 10,000 20,000
พื้นที่ 1,001 ตารางเมตรขึ้นไป 20,000 15,000 35,000
12 โทรศัพท์เสียงพักรอสาย
จำนวน 1- 20 สาย 10,000 6,000 16,000 บาท / ปี
จำนวน 21 สายขึ้นไป 20,000 10,000 30,000 บาท / ปี
13 สื่อ มอนิเตอร์ (TV Screen) ไม่รวมโฆษณา
ความสูงจอภาพไม่เกิน 100 ซ.ม. 2,500 1,500 4,000 บาท/จอภาพ/ปี
ความสูงจอภาพ 101-200 ซ.ม. 5,000 3,000 8,000 บาท/จอภาพ/ปี
ความสูงจอภาพ 201-300 ซ.ม. 7,500 4,500 12,000 บาท/จอภาพ/ปี
ความสูงจอภาพมากกว่า 301 ซ.ม. 10,000 6,000 16,000 บาท/จอภาพ/ปี
14 สนามไดรฟ์ กอล์ฟ / ร้านสนุกเกอร์, ร้านพูล 5,000 6,000 11,000 บาท/แห่ง/ปี
15 งานแสดงแฟชั่น/ โปรโมทบริษัท,สินค้า / งานเลี้ยงสังสรรค์
พื้นที่ 1- 300 ตารางเมตร 5,000 500 5,500 บาท/วัน/แห่ง
พื้นที่ 300 – 500 ตารางเมตร 8,000 500 8,500
พื้นที่ 501 ตารางเมตรขึ้นไป 25,000 25,500
รหัส ประเภท อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ
+
ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ
หน่วย
16 ร้านค้าปลีกและห้างสรรสินค้า
พื้นที่ 1- 200 ตารางเมตร 4,000 6,000 10,000 บาท/ปี
พื้นที่ 201 – 500 ตารางเมตร 10,000 16,000
พื้นที่ 501 – 1,000 ตารางเมตร 20,000 26,000
พื้นที่ 1,001 – 2,000 ตารางเมตร 30,000 10,000 40,000
พื้นที่ 2,001 – 3,500 ตารางเมตร 50,000 60,000
พื้นที่ 3,501 – 5,000 ตารางเมตร 70,000 80,000
พื้นที่ 5,001 – 10,000 ตารางเมตร 100,000 15,000 115,000
พื้นที่ 10,001 – 15,000 ตารางเมตร 150,000 20,000 170,000
พื้นที่ 15,001 – 25,000 ตารางเมตร 200,000 25,000 225,000
พื้นที่ 25,001 – 50,000 ตารางเมตร 300,000 30,000 330,000
พื้นที่ 50,001 – 75,000 ตารางเมตร 350,000 35,000 385,000
พื้นที่ มากกว่า 75,001 ตารางเมตรขึ้นไป 400,000 40,000 440,000
รหัส ประเภท อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ
+
ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ
หน่วย
17 สวนสนุก และสวนน้ำ
พื้นที่ 1 – 1,000 ตารางเมตร 50,000 6,000 56,000 บาท/ปี
พื้นที่ 1,001 – 2,500 ตารางเมตร 10,000 60,000
พื้นที่ 2,501 – 5,000 ตารางเมตร 100,000 110,000
พื้นที่ 5,001 – 10,000 ตารางเมตร 150,000 160,000
พื้นที่ 10,001 – 15,000 ตารางเมตร 200,000 15,000 215,000
พื้นที่ 15,001 – 25,000 ตารางเมตร 250,000 265,000
พื้นที่ 25,001 – 50,000 ตารางเมตร 300,000 315,000
พื้นที่ 50,001 – 75,000 ตารางเมตร 350,000 20,000 370,000
พื้นที่ มากกว่า 75,001 ตารางเมตรขึ้นไป 400,000 420,000
รหัส ประเภท อัตราค่าลิขสิทธิ์เผยแพร่ อัตราค่าบริการจัดส่งเพลงและลิขสิทธิ์ทำซ้ำ รวมอัตราค่าลิขสิทธิเผยแพร่ฯ
+
ทำซ้ำ / บริการจัดส่งเพลงฯ
หน่วย
18 โรงแรม
18.1 ห้องพัก 300 300* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 600* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ บาท/ห้อง/ปี
18.2 พื้นที่ต้อนรับ 15,000 15,000 30,000 บาท/ปี
18.3 ห้องประชุม / ห้องจัดเลี้ยง 15,000 15,000 30,000 บาท/ปี
18.4 สระว่ายน้ำ 6,000 3,600 9,600 บาท/สระ/ปี
18.5 ลิฟต์ 5,000 3,000 8,000 บาท/ลิฟต์/ปี
18.6 ลานจอดรถ 5,000 3,000 8,000 บาท/ปี
18.7 สถานที่ออกกำลังกาย
ไม่เกิน 500 ตารางเมตร 15,000 9,000 24,000 บาท/ปี
พื้นที่ 501 - 1,000 ตารางเมตร 25,000 15,000 40,000 บาท/ปี
พื้นที่มากกว่า / 1,001 ตารางเมตร 40,000 24,000 64,000 บาท/ปี
18.8 โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาวขึ้นไป และจำนวนห้องไม่เกิน 100 ห้อง หากเกินคิดเพิ่มห้องละ 300 บาทต่อห้อง/ต่อปี
ห้องนอน (Minimum Charge 30,000 Baht) 300 300* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 600* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ บาท/ห้อง/ปี
18.9 โรงแรมมาตรฐานต่ำกว่า 4 ดาว และจำนวนห้องไม่เกิน 50 ห้อง หากเกินคิดเพิ่มห้องละ 300 บาทต่อห้อง/ต่อปี
ห้องนอน (Minimum Charge 15,000 Baht) 300 300* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ 600* ไม่รวมค่าอุปกรณ์ บาท/ห้อง/ปี
18.10 ส่วนเพิ่มเติมในโรงแรม : ร้านอาหาร/ บาร์ / ผับ / เลาจน์ / ดิสโก้
จำนวน 1-20 ที่นั่ง 10,000 10,000 20,000 บาท/ปี
จำนวน 21-60 ที่นั่ง 15,000 25,000 บาท/ปี
จำนวน 61-100 ที่นั่ง 20,000 15,000 35,000 บาท/ปี
จำนวน 101 – 200 ที่นั่ง 30,000 45,000 บาท/ปี
จำนวน 201 ที่นั่งขึ้นไป 40,000 20,000 60,000 บาท/ปี
19 วิทยุออนไลน์ / วิทยุคู่ขนาน / พ็อตแคส : แพร่เสียงหรือแพร่ภาพ, การรับส่งสัญญาณถ่ายทอดสัญญาณผ่านเครือข่ายระบบอินเทิร์เน็ต (สตรีมมิ่ง) หรือสามารถทำให้สาธารณชนเข้าถึงข้อมูล • เสียงเพลง: 30% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 0.06 บาทต่อจำนวนผู้เข้า ชม / การดู / สตรีม (ทั้งแบบชำระค่าลิขสิทธิ์และแบบฟังฟรี)
• มิวสิควีดีโอ: 30% ของรายได้ทั้งหมด หรือ 0.10 บาทต่อจำนวนผู้เข้า ชม / การดู / สตรีม (ทั้งแบบชำระค่าลิขสิทธิ์และแบบฟังฟรี)
อัตราขั้นต่ำ:
- 200,000 บาท ต่อ สถานี (ช่องรายการเพลง) หรือ
- เหมารวมทุกสถานี (ช่องรายการเพลง) 3 ล้านบาท
บาท / สถานี (ช่องรายการเพลง)ปี