รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPAT) และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) เข้าพบผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (CIB)

สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPAT) และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย (TECA) เข้าพบพลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช, ผู้บัญชาการสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อแนะนำตัวและหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการสัมมนาให้ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่กองบัญชากลางสอบสวนกลาง