รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

PNR เป็น 1 ใน 11 องค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ประจำปี พ.ศ. 2567

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รายชื่อองค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ประจำปี พ.ศ. 2567

รายชื่อองค์กรจัดเก็บ ทั้ง 11 องค์กร ได้ที่นี่ https://www.ipthailand.go.th/th/copyright-010/item/copyrightgoodcompany2567.html?category_id=3001