รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

PNR บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการสิ่งบันทึกเสียง กับทาง Tilleke & Gibbins International Ltd.

บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัดได้รับเกียรติจากทาง คุณสุคนธ์ทิพย์ จิตมงคลทอง ตำแหน่ง Partner บริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Tilleke & Gibbins International Ltd.)  ให้เข้าบรรยายเรื่องกฏหมายลิขสิทธิ์เพลง / การบริหารจัดการสิ่งบันทึกเสียง และการทำซ้ำ ให้กับพนักงาน  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00-17.00 น. ณ สำนักงาน Tilleke & Gibbins  อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3