รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

HolyFox ค่ายเพลงจาก “ศิลปิน” เพื่อ “ศิลปิน”

HolyFox ค่ายเพลงจากศิลปินเพื่อศิลปินที่เปิดพื้นที่ให้กับทุกความแตกต่างและสนับสนุนความเป็นตัวตนของศิลปินอย่างชัดเจน โดยถูกขับเคลื่อนผ่านเรื่องราวและเอกลักษณ์ทางดนตรี ภายใต้การดูแลของแว่นใหญ่ โอฬาร ชูใจ