• Address:

  23/8 ชั้น 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ 10310

 • Email:

  musicdelivery@phonorights.com

 • PHONE:

  +662 203 1002

 • FAX:

  +662 203 1010

คุณเพชรรัช ศัลยสิริ

Email: petcharat@teca.co.th

เบอร์ติดต่อ 02-203-1002-3 ต่อ 204

เบอร์มือถือ 063-945-4146

ติดต่อสอบถามการรับเช็คและวางบิล

คุณสุวานีย์ เกษมวิวัฒน์กุล

Email: suvanee@teca.co.th

เบอร์ติดต่อ 02-203 1002-3 ต่อ 101

ติดต่อสอบถามด้านเอกสารการเงิน

คุณพนิดา ยังเย็น

Email: panida@teca.co.th

เบอร์ติดต่อ 02-203 1002-3 ต่อ 102

เบอร์มือถือ 083-583-2674

คุณศิวพร เตรียมกิจสวัสดิ์

Email: siwaporn@teca.co.th

เบอร์ติดต่อ 02-203 1002-3 ต่อ 103

คุณศรศักดิ์ รุ่งศรีทอง

Email: sornsak@teca.co.th

เบอร์ติดต่อ 089-920-5228,
085-246-7809

Send Message Us