รายระเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวแสดงความยินดีแก่สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยในงานฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวแสดงความยินดีแก่สมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทยในงานฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งสมาคมฯ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร