รายระเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

“PNR” และ “TECA” ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) จัดงานสัมมนา “โอกาสสร้างรายได้ จากลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง”

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง รวมถึงการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายจากลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง ให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ รวมถึงนักแต่งเพลง, นักประพันธ์ หรือ ตัวแทนผู้ดูแลลิขสิทธิ์ (Music publishers) ที่เป็นเจ้าของหรือถือลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง 

โดยในงานสัมมนาได้รับเกียรติ จาก ท่านวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์, อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และ ดร.ชาคริต พิชายางกูร, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร่วมกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ โดยมี คุณคาล นิทัศน์ คงขำ, นายกสมาคม TECA และผู้บริหาร PNR กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้   เพื่อให้เจ้าของลิขสิทธิ์ ได้เข้าใจและบริหารจัดการลิขสิทธิ์เพลงอย่างมีประสิทธิผล 

ภายในงานสัมมนา มีวิทยากร 5 ท่านมาแชร์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครอบคลุมในเรื่องลิขสิทธิ์และการสนับสนุนส่งเสริมต่างๆ จาก CEA และ DIP อาทิ คุณอินทพันธุ์ บัวเขียว, รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แนะนำถึงบทบาทและแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมดนตรีของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ , คุณเทอดธรรม ไทยเวสน์, นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อผู้สร้างสรรค์ลิขสิทธิ์เพลง, ระบบแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รวมถึงแนะนำศูนย์ที่ปรึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญา (IPAC), ในส่วนของ TECA ให้ความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียงและแนวทางการทำงานของ TECA โดย คุณภาณุวัฒน์ รุ่งศรีทอง, หน่วยป้องกันปราบปรามละเมิดลิขสิทธิ์, คุณอัญชลิกา อายุศะนิล, ที่ปรึกษาด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ และ สมาชิกสัมพันธ์, PNR มาแนะนำถึง บทบาทหน้าที่ของ PNR ในการสร้างรายได้จากลิขสิทธิ์สิ่งบันทึกเสียง และทิ้งท้าย โดย คุณจิรศักดิ์ วัฒนาพุทธากร, กรรมการผู้จัดการ, MPC

PNR ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา และ ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับประโยชน์จากงานสัมมนาในครั้งนี้