รายระเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

พณ.ยกระดับมาตรฐานองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง เผยปีนี้มี 8 บริษัทผ่านเกณฑ์

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศรายชื่อองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรมต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และผู้ประกอบการที่นำเพลงไปใช้ในเชิงธุรกิจ

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นยกระดับการบริหารจัดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในระดับสากล เพื่ออำนวยความสะดวกสร้างความชัดเจนแก่ผู้ประกอบการในการนำผลงานเพลงไปใช้เผยแพร่ในสถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบันเทิงต่างๆ และจ่ายค่าลิขสิทธิ์โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงในการมอบอำนาจองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ กรมฯ จึงออกประกาศ เรื่อง การดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อวางกรอบแนวทางและกำหนดให้องค์กรจัดเก็บแสดงเจตจำนงเข้าร่วมและแสดงหลักฐานการดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดี
ตามความสมัครใจ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี”

​โดยล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตรวจสอบข้อมูลองค์กรจัดเก็บที่ดำเนินการตามหลักปฏิบัติที่ดีในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลง ประจำปี พ.ศ. 2565 พบมี 8 บริษัทที่ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด ได้แก่

(1) บริษัท โฟโนไรทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

(2) บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด

(3) บริษัท เอ็มพีซี มิวสิค จำกัด

(4) บริษัท เอส เอส เค พับลิชชิ่ง จำกัด

(5) บริษัท คนเมืองเร็คคอร์ด ๑๙๙๙ จำกัด

(6) บริษัท ลิขสิทธิ์เพลงไทย จำกัด

(7) บริษัท อาร์เอ็มเอส พับลิชชิ่ง จำกัด และ

(8) ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิริยะ มิวซิคซาวด์ สตูดิโอ” นายสินิตย์ กล่าว

ทั้งนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงที่สนใจใช้บริการองค์กรจัดเก็บตามข้างต้น สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเป็นสมาชิกได้โดยตรงที่องค์กรจัดเก็บแต่ละราย และสำหรับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้งานเพลง
ที่องค์กรจัดเก็บดังกล่าวรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบรายชื่อเพลงได้ที่เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของ

องค์กรจัดเก็บ หรือฐานข้อมูลเพลงที่มีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์ http://music.ipthailand.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368