รายระเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกระทำที่มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ตามมาตรา 53/5

        (1) ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การกระทำที่มิให้ถือว่าเป็นการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยี ตามมาตรา 53/5 (1) - คลิกอ่านรายละเอีด
        (2) พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 - คลิกอ่านรายละเอีด