รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)

                  ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นถึงความสำคัญของการกระตุ้นให้เกิดการสร้างและพัฒนาการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้มแข็งทั้งในด้าน Digital ID, Digital Service, AI & Digital Governance, Digital Foresight, Digital Transformation, Digital Literacy, Laws & Standard และอื่น ๆ ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่ นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในกลุ่มธุรกิจบริการดิจิทัล ผู้ประกอบการ กลุ่มภาครัฐ เอกชนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัสอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความสุขได้ทั้งในมุมเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน โดยมีกำหนดจะจัดงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023) ภายใต้แนวคิด "Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล" ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน SMES, Digital Service Provider, Regulator, Digital Platform, ประชาชนทุก Generation

 

หากท่านสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ตามลิงค์นี้ครับ https://dgt.etda.or.t