บริษัท โฟโนไรทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
PNR : Phonorights (Thailand) Ltd.


สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจบันเทิงไทย
TECA : Thai Entertainment Content Trade Association